Professional Education


  • Doctor of Philosophy, Tel Aviv University (2019)
  • Master of Social Work, Tel Aviv University (2017)
  • Bachelor of Social Work, Tel Aviv University (2015)
  • Bachelor of Science, Hebrew University Of Jerusalem (2011)