Professional Education


  • Doctor of Philosophy, Tel-Aviv University (2016)
  • Master of Science, Tel-Aviv University (2012)
  • Bachelor of Science, Tel-Aviv University (2010)

Stanford Advisors