Professional Education


  • Doctor of Philosophy, Tel-Aviv University (2012)
  • Master of Science, Tel-Aviv University (2006)
  • Bachelor of Science, Tel-Aviv University (2001)

Stanford Advisors