Professional Education


  • Doctor of Philosophy, Karolinska Institutet (2018)
  • Master of Science, Karolinska Institutet (2012)
  • Bachelor of Science, Karolinska Institutet (2010)