Professional Education


  • Doctor of Philosophy, Universitetet I Oslo (2014)
  • Master of Science, Bangalore University (2014)
  • Bachelor of Science, Sri Venkateswara University (2001)